Referenties

 

MasPRTessa Oostdam adviseert of adviseerde de volgende organisaties op het gebied van PR:

 

Duurzaamheid/gebouwbeheer

AgentschapNL, Slimme Energie

INNAX

 

Fondsenwerving

Pax Kinderhulp

RaisingResults

WSPA (World Society for the Protection of Animals) Nederland

 

ICT

AFAS

Edutel

InterNLnet

Microsoft Nederland, MKB team

Triggre

ValueBlue

 

(Samenwerking) overheid / bedrijfsleven

Boer en Croon, project ‘Digitale Mobiliteit’

Ministerie EL&I, Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten

Taskforce Ontspits, Metropoolregio Amsterdam

 

Start ups

BizBundel

Collin Crowdfund

SnappCar

Triggre

 

Verzekeringsbranche

Interpolis, afdeling communicatie- en merkmanagement (detachering, woordvoering)

MediRisk

VvAA, afdeling communicatie (detachering)

 

Zorg

Haaglanden Kliniek

Woonzorgcentra Haaglanden