Praktijkvoorbeeld: dierenwelzijn ver van Nederland

 

Dierenwelzijnsorganisatie WSPA (World Society for the Protection of Animals) zet zich in voor dierenwelzijn wereldwijd. Van de beren in China die worden gehouden voor hun gal tot de wrede jacht op dolfijnen in Japan.

Issues die ver van het bed van de gemiddelde Nederlander spelen, maar waar wel geld voor moet worden geworven. Bij elk thema hebben we een link gelegd met Nederland. Bijvoorbeeld door feiten en cijfers over de afname van berengal in Nederland op te nemen, de houding van de Nederlandse regering te vermelden of de opinie van Nederlanders te peilen.

Door toevoeging van een Nederlandse component werden deze ‘ver-van-het-bed-verhalen’ voor Nederlandse media en het Nederlandse publiek interessant en relevant. En werd ook een bijdrage geleverd aan de fondsenwervende campagnes van WSPA.